Skład Zarządu

Kadencja (2024-2028)

Uchwała nr.17/2024
Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego z dnia 13 kwietnia 2024 r.
w sprawie wyników wyborów do organów PZD na kadencję

Zarząd ROD ,,Osa” w składzie:

 • Prezes – Renata Olszewska
 • V-ce prezes – Elżbieta Papierska
 • Sekretarz – Renata Szczepańska
 • Skarbnik – Sylwia Starostka
 • Członek zarządu – Izabela Sucina

Zmiana w składzie Zarządu.

Z dniem 01.07.2024r. pani Sylwia Wyraźny zrezygnowała z pełnienia funkcji członka Zarządu ROD ,,Osa”, na to stanowisko w dniu 06.07.2024r. została dokooptowana pani Izabela Sucina


Kadencja (2019-2023)

Uchwała nr.6/2019
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 6 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyników wyborów do organów PZD- Zarządu ROD ,,Osa” w składzie:

 • Prezes – Renata Olszewska
 • V-ce prezes – Elżbieta Papierska
 • Sekretarz – Renata Szczepańska
 • Skarbnik – Sylwia Starostka
 • Członek zarządu – Sylwia Wyraźny

Kadencja (2018-2019)

Uchwała nr.8/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego z dnia 14 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyników wyborów do organów PZD- Zarządu ROD ,,Osa” w składzie:

 • Prezes – Renata Olszewska
 • V-ce prezes – Elżbieta Papierska
 • Sekretarz – Renata Szczepańska
 • Skarbnik – Sylwia Starostka
 • Członek zarządu – Katarzyna Urbańska

Kadencja (2017-2018)

Szanowni działkowcy ROD „OSA” w Osse
Po rezygnacjach osób pełniących funkcje w zarządzie ogrodu. Po rezygnacjach naszych koleżanek z udziału w pracach zarządu komisarycznego ROD oraz wobec odmowy udziału w kolejnym zarządzie komisarycznym ROD osób, z którymi przeprowadzono kilka spotkań. W trosce o realne zapewnienie obrony interesów wszystkich członków społeczności działkowej ROD „OSA”, a także w trosce o zapewnienie normalnego funkcjonowania ogrodu, Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD, w dniu 26 stycznia 2017 roku, powołało kolejny zarząd komisaryczny ogrodu składający się z członków okręgowego zarządu, w osobach:

 • Prezes Zarządu Komisarycznego – Jacek Łuczyński
 • V-ce prezes – Henryk Jastrzębski
 • Skarbnik – Jan Pietrasiak

Zadaniem w/w zarządu jest przejąć pieczę nad majątkiem oraz dokumentacją ogrodu i w terminie do dnia 15 maja 2017 r. zorganizować i przeprowadzić walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD.

W dniu 11 listopada 2017 roku powołana została 8 osobowa komisja statutowa pod przewodnictwem Pani Renaty Olszewskiej. Zadaniem komisji będzie aktywne włączenie się do procesów związanych z zarządzaniem ROD oraz przygotowaniem Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w roku 2018.

Informujemy działkowców którzy nie uiścili opłaty za zużytą energię elektryczną w terminie do 31 października 2017 roku, że w listopadzie zostaną, zgodnie z regulaminem uchwalonym w roku 2016, odcięci od zasilania elektrycznego. Ponowne przyłączenie działki do zasilania elektrycznego nastąpi po zapłaceniu zaległych zobowiązań oraz wniesieniu regulaminowej opłaty za ponowne przyłączenie.